Views


उस्मानाबाद जिल्ह्यात 17 नवीन रूग्ण कोरोना पाॅझिटिव्ह आढळले. 

उस्मानाबाद:-(सैफोदिन काझी)
  
उस्मानाबाद जिल्ह्यात 17 रूग्ण कोरोना पाॅझिटिव्ह आढळले. 
सोमवार (दि13) रोजी सामान्य रुग्णालय,उस्मानाबाद येथून 202 स्वाब नमूने तपासणीसाठी स्वा.रा.तिर्थ ग्रामीण शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय अंबाजोगाई येथे पाठविण्यात आले होते.सर्व रिपोर्ट प्राप्त झाले असून त्याचा अहवाल खालील प्रमाणे आहे.
- 17 पॉझिटिव्ह 
- 185 निगेटिव्ह
उस्मानाबाद तालूका-04 
१) 48 वर्ष पुरुष रा.थेाडसरवाडी
२) 42 वर्ष महिला थेाडसरवाडी
३) 73 वर्षे महिला रा.तडवळा
४) 36 वर्षे पुरुष जेल उस्मानाबाद
उमरगा तालुका-08
१) 50 वर्षे पुरुष रा.उमरगा
२) 66 वर्षे पुरुष रा.तुरोरी
३) 08 वर्षे मुलगी रा.उमरगा
४) 38 वर्षे पुरुष रा.उमरगा
५) 30 वर्षे पुरुष रा.उमरगा
६) 70 वर्षे महिला रा.उमरगा
७) 65 वर्षे पुरुष रा.तुरोरी
८) 17 वर्षे पुरुष रा.उमरगा
भूम तालुका -01
१) 30 वर्षे पुरुष रा.राळेसांगवी
परंडा तालुका -04
१) 48 वर्षे महिला रा.परंडा
२) 08 वर्षे मुलगी रा.परंडा
३) 06 मुलगा रा.परंडा
४) 16 वर्षे पुरुष रा. परंडा
मंगळवार (दि . 14) रोजी बाहेर जिल्हयात पॉझिटिव्ह आलेला व तेथेच उपचार घेत असलेला 01 रुग्ण आज आपल्या जिल्हयामध्ये समावेश करण्यात आलेला आहे.
१) 40 वर्षे पुरुष रा.भूम (उपचार सोलापूर येथे घेत आहे.) 
त्यामुळे आज एकूण 18 रुग्णांची बाधितामध्ये भर पडली आहे.
मंगळवार ( दि. 14)रोजी संध्याकाळी कोरोनामुळे एकाचा मृत्यू झालेला आहे.
       (59 वर्षे पुरुष रा.महोदव गल्ली उस्मानाबाद)
- आज पर्यंतचे एकूण रुग्ण संख्या 436
- एकूण डिस्चार्ज 261
- एकूण मृत्यू 18
- एकूण उपचाराखालील रुग्ण 157
 
Top