Views

*“राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सव 2023”*

• *1 ते 5 जानेवारी 2022 या कालावधीत कृषी महोत्सवाचे आयोजन*

• *महोत्सवात कृषी संलग्न विभागांचाही सक्रीय सहभाग*

• *आंबा, संत्रा, मोसंबी, भेंडी, टोमाटो, सोयाबीन, कापूस मका आदी पिकांच्या लागवड तंत्रज्ञाना पासून ते विपणनापर्यंत चर्चासत्रांचे आयोजन*

उस्मानाबाद/प्रतिनिधी

*स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड येथे “राज्यस्तरीय सिल्लोड कृषी महोत्सव 2023” दि.01 ते 05 जानेवारी, 2023 रोजी आयोजित करावयाचे निर्देश आहे. या प्रदर्शनात एकूण 10 X 10 स्के.फु.चे 600 दालन असून त्यापैकी 360 दालने शासकीय योजना प्रकल्पासाठी असून उर्वरित खाजगी संस्थाकरिता आहे. या महोत्सवात सायंकाळी विविध प्रबोधानात्मक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानुषंगाने कृषी विभागाचे सर्व संचालक, प्रकल्प संचालक पोक्रा, प्रकल्प संचालक स्मार्ट,महाबीज आणि महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ या शासकीय यंत्रणेद्वारे निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.*
     या महोत्सवात कृषी संलग्न विभागांचाही सक्रीय सहभाग असणार आहे. याकरिता राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, रेशीम उद्योग, महाराष्ट्र राज्य कृषी उद्योग विकास महामंडळ, महाबीज, साखर, भूजल सर्वेक्षण, सहकार या सर्व विभागांना याबाबत पत्र देवून त्यांचे सहभागाविषयी आवाहन करण्यात आले आहे.
              या वरील विभागांबरोबरच महिला बाल कल्याण विकास, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नत्ती अभियान, आदिवासी विकास विभाग, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, यशदा, सारथी, बार्टी या विभागानाही या सर्व विभागांना याबाबत पत्र देवून त्यांच्या सहभागाविषयी आवाहन करण्यात आले आहे.
               राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांना दोन स्वतंत्र दालन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये 8 हजार स्के.फु.चे एक बंदिस्त दालन असून एक मोकळे दालन आहे. या दालनात विद्यापिठाच्या सर्व विभागांनी विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाची प्रात्यक्षिके, Live Demonstration, विविध मॉडेल्स, वाण, सिंचन, कृषी व अन्न प्रक्रिया, लागवड पध्दती, जैविक तंत्रज्ञान, पीक संरक्षण, पशुसंवर्धन आदी बाबतचे तंत्रज्ञान प्रदर्शित करण्याबाबत कळविले आहे.
               या महोत्सवात कृषी विद्यापीठाच्या समन्वयाने विविध पिके जसे की, आंबा, संत्रा, मोसंबी, भेंडी, टोमाटो, सोयाबीन, कापूस मका आदी पिकांच्या लागवड तंत्रज्ञाना पासून ते विपणनापर्यंत चर्चासत्रांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
               कृषी विभागाअंर्तगत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, स्मार्ट, पंजाबराव देशमुख जैविक मिशन, माहिती विभाग, शेतकरी मासिक, पीएमएफएमई, कृषी यांत्रिकीकरण, ड्रोन तंत्रज्ञान, आदर्श पाणलोट क्षेत्र मॉडेल, पोक्रा मार्फत वातावरण अनुकूल तंत्रज्ञान अवलंबलेले आदर्शगाव, सिंचन पद्धती, पोक्रा आदींना स्वतंत्र दालने उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
               कृषी प्रदर्शन आणि चर्चासत्राचा लाभ घेण्यासाठी दररोज कोणत्या जिल्हयांचे शेतकरी कधी येतील याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कृषी व संलग्न विभागाच्या शेतकरी सहली, शेतकरी प्रशिक्षणे आदींच्या माध्यामातून शेतक-यांना प्रदर्शनाचा आणि चर्चासत्राचा लाभ देण्यात येणार आहे.
            आयुक्त (शिक्षण) यांना राज्यातील सर्व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, महाविद्यालये विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली प्रदर्शन कालावधीत सिल्लोड येथे आयोजित करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
              राज्यातील चारही विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना त्यांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय, अशासकीय महाविद्यालयांच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यास दौरा प्रदर्शन कालावधीत सिल्लोड येथे आयोजित करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
              दि.13 डिसेंबर 2022 रोजी आयुक्त (कृषी) यांनी सर्व संचालक, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, प्रकल्प संचालक (आत्मा), कृषी विकास अधिकारी यांची सभा घेऊन सर्वाना या महोत्सवाची मोठ्या प्रमाणात प्रचार प्रसिद्धी करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.
             सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देखील या महोत्सवाची प्रचार प्रसिद्धी आणि उस्फूर्त सहभागाबाबत आवाहन करण्यात आले आहे. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना जिल्ह्यातील सर्व सन्मानीय खासदार, आमदार, पुरस्कार प्राप्त शेतकरी यांना या महोत्सवात सहभागी होण्याबाबत स्वतंत्र पत्र देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
             सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना जिल्ह्यातील सर्व कृषी सेवा केंद्रावर या महोत्सवाच्या प्रचार प्रसिद्धीचे भित्तीपत्रके प्रदर्शित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्व गावात दवंडी पिटणे तसेच ग्रामपंचायत नोटीस बोर्डवर या महोत्सवाच्या प्रचार प्रसिद्धीचे भित्तीपत्रके प्रदर्शित करण्याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत.
             महोत्सवाच्या यशस्वी आयोजनाकरीता आत्माचे संचालक दशरथ तांभाळे (मो.नं. ९४२३००९४९२) यांची राज्यस्तरीय नियंत्रक अधिकारी तसेच कृषी सहसंचालक तुकाराम मोटे, (वि.प्र.-३) (मो.नं.९४२२७५१६००) यांची समन्वयक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.राज्यातील सर्व निविष्ठा सेवा पूरवठादार जसे की, बियाणे उत्पादक, बियाणे विक्रेते, रासायनिक खत उत्पादक आणि विक्रेते, किटकनाशके उत्पादक आणि विक्रेते तसेच यंत्र सामुग्री विक्रेते आदी यांना उस्फूर्तपणे सहभागाबाबत आवाहन करण्यात येत आहे.

 
Top