Views

*ग्रामपंचायत निवडणूक काळात मद्य विक्रीस बंदी*

उस्मानाबाद/प्रतिनिधी


जिल्ह्यातील एकूण 166 ग्रामपंचायतीच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. निवडणूक दि.18 डिसेंबर 2022 होणार आहे, तर दि.20 डिसेंबर 2022 रोजी मतमोजणी कार्यक्रम पार पाडण्यात येणार आहे. 
            त्यामुळे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील मद्य विक्री अनुज्ञप्ती धारकांनी दि. 16 ते 18 डिसेंबर 2022 तसेच दि.20 डिसेंबर 2022 रोजी मतमोजणी निकाल जाहीर होईपर्यंत जेथे निवडणूका होत आहेत तेथील अशा सर्व अबकारी अनुज्ञप्त्यांचे मद्य विक्रीचे व्यवहार पूर्णत: बंद ठेवण्याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी आदेशित केले आहे. 
             या आदेशाचे अनुज्ञप्तीधारकांनी काटेकोरपणे पालन करावे. जे अनुज्ञप्तीधारक या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास कुचराई करतील त्यांच्या विरुध्द मुंबई दारुबंदी कायदा 1949 चे कलम 54(1)(सी) नुसार तसेच अनुषंगिक नियमांनुसार कडक कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी दिले आहेत.
                         
 
Top