Views


*उत्कृष्ट कामगीरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी- अंमलदार यांचा मुख्यालयात सत्कार स्थानिक गुन्हे शाखेचे स,पो,नि,मनोज निलंगेकर यांच्या टीमचा विशेष सत्कार*


*चांगली कामगिरी करत जास्तीत- जास्त प्रतिबंधक कारवाई करून 115आरोपीतांवर प्रतिबंधक कारवाई केली कळंब पो.ठा. चे पोनि- श्री. यशवंत जाधव यांचा सत्कार करण्यात आले* 

उस्मानाबाद/प्रतिनिधी 

जिल्हयातील पोलीस दलातील पोलीसांच्या कार्यास प्रोत्साहन देण्याच्यासाठी मा. पोलीस अधीक्षक श्री. अतुल कुलकर्णी यांच्या संकल्पनेतून उत्कृष्ट कामगीरी करणाऱ्या पोलीसांचा सत्कार केला जात असून जुलै 2022 या महिन्यात 1)बेस्ट पोलीस स्टेशन- परंडा पोलीस स्‍टेशन 2) बेस्ट उपविभाग- कळंब उपविभागाचे मा. सहायक पोलीस अधिक्षक श्री एम. रमेश 3)चांगला तपास- स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि- श्री. मनोज निलंगेकर, पोलीस अंमलदार- जावेद काझी, प्रकाश औताडे, उलीउल्ला काझी, विशाल गायकवाड, शैला टेळे यांनी येरमाळा पो.ठा. गुरनं 201/2022 भा.दं.सं. कलम- 379 हा चोरीचा गुन्‍हा उघडकीस आणला 4)चांगली दोषसिध्दी- उमरगा पो.ठा. चे पोनि- श्री. एम.ए. राठोड, पोउपनी- श्री. व्ही.एन. वाघ, पोलीस अंमलदार- पी.ए. बांगर यांनी उमरगा गुरनं 337/2018 भा.दं.सं. कलम- 302, 498 (अ) या खूनाच्या गुन्ह्यात अपराध सिध्‍दी करीता योगदान दिल्‍याने आरोपीस मा. न्‍यायालयाने कलम-302 मध्ये जन्मठेप व 5,000 ₹ व कलम-498 (अ) मध्ये 2 वर्षे कारावास व 3,000 ₹ दंडाची शिक्षा सुनावली 5)समन्स- वॉरंट तामील- अंबी पो.ठा. चे पोलीस अंमलदार- बी.व्ही.सोनटक्के 6)चांगले सीसीटीएनएस काम- उस्मानाबाद (श.) पो.ठा. चे पोलीस अंमलदार- दिपाली झोरी, नागींद्रा मडावी, अंजु अडसूळ 7)चांगला मुद्देमाल हस्तगत- स्थानिक गुन्हे शाखेचे सपोनि- श्री. मनोज निलंगेकर, पोलीस अंमलदार- साखरे, काझी, औताडे यांनी उस्मानाबाद (ग्रा.) गुरनं 152/2022 भा.दं.सं. कलम 379 या चोरीच्या गुन्‍हयातील 9 मोबाईल फोने हस्तगत केले 8)चांगला मुद्देमाल निर्गती- कळंब पो.ठा. चे पोलीस अंमलदार- शिवाजी राऊत यांनी एकूण 76 गुन्ह्यातील मुद्देमालाची निर्गती केली 9)जास्तीत- जास्त मिसिंग निर्गती- नळदुर्ग पो.ठा. च्या पोलीस अंमलदार- एस.एस. शिंदे यांनी 11 मिसींग प्रकरणाचा तात्‍काळ शोध घेतला 10)जास्तीत- जास्त प्रतिबंधक कारवाई- कळंब पो.ठा. चे पोनि- श्री. यशवंत जाधव यांनी 115 आरोपीतांवर प्रतिबंधक कारवाई केली 11)बेस्ट कम्युनिटी पोलीसिंग- उस्मानाबाद (श.) चे पोलीस अंमलदार- एस.एस. स्वामी, ए.डी. सारफळे यांनी चांगली कामगिरी केली 12) चांगले कामकाज करणारे पोलीस- कळंब पो.ठा. चे पोनि- श्री. यशवंत जाधव 13)चांगला प्रतिसाद डायल 112- नळदुर्ग पो.ठा. चे सपोनि- श्री. एस.आर. गोरे 14)बेस्ट क्लर्क- श्री. नरुटे कनिष्ठ श्रेणी लिपीक, विभागीय चौकशी शाखेचे कामकाज वेळेत पारपाडून चांगली कामगिरी केली.

            वरील सर्व पोलीस अधिकारी, अमंलदार व लिपीक यांचा आज दि. 15 सप्टेंबर रोजी पोलीस मुख्यालयातील सभागृहाते मा. पोलीस अधीक्षक श्री. अतुल कुलकर्णी यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देउन सत्कार करण्यात आला. यावेळी पोलीस अधिकारी- अंमलदार उपस्थित होते.

 
Top