Views*शासकीय पशु वैद्यकीय दवाखान्यातर्फे*
*कृत्रिम रेतनासंबंधी मैत्री प्रशिक्षण*
      
         

उस्मानाबाद /प्रतिनिधी

केंद्र शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने राज्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत बेरोजगार यांना राष्टीय गोकुळ मिशन अंतर्गत मैत्री (Multipurpose Artificial Insemination Worker in Rural India ) (MAITRI) म्हणून प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे आणि प्रशिक्षित व्यक्तिची कृत्रिम रेतन आणि अनुषंगीक कार्य करण्यासाठी नियुक्ती करावयाची आहे. राज्यातील गायी-म्हशीमध्ये कृत्रिम रेतनाची व्याप्ती वाढेल आणि ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत बेराजगार यांना रोजगार उपलब्ध होईल. तसेच त्या योग्य दुग्ध उत्पादनात वाढ होवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल.
 हा प्रशिक्षण कार्यक्रम हा तीन महिने कालावधीचा आहे. यामध्ये एक महिना क्लास रुम टेर्निंग आणि दोन महिने प्रॅक्टीकल टेनिंगचा समावेश राहील. क्लास रुम टेनिंग पशुवैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्यात येईल. प्रॅक्टीकल टेनिंग जिल्हयातील पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-1 किंवा तालुका लघू पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय किंवा जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्व चिकित्सालय या ठिकाणी घेण्यात येईल.
 प्रशिक्षण घेण्यासाठी इच्छूक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्जदार हा किमान बारावी उत्तीर्ण झालेला असावा, त्याचे वय 18 ते 35 वर्ष असावे. अर्जाचा नमुना पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध होईल.
 उस्मानाबाद जिल्हयाकरिता सर्वसाधारण प्रवर्गातून 7, अनुसुचित जाती प्रवर्गातून 1 व अनुसुचीत जमाती प्रवर्गातून 0 याप्रमाणे एकूण 8 उमेदवारांची या प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यात येईल.
 इच्छूक उमेदवारांनी नजीकच्या पशु वैदयकीय दवाखान्यामार्फत पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ.सुनिल चंदन पसरटे आणि जिल्हा परिषदेचे जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. यतिन पुजारी यांनी केले आहे.
                                           
 
Top