Views

     
*सामाजिक न्यायविभागाच्या वसतीगृहाना*
*भोजन पुरवठयाच्या दरपत्रकासाठी आवाहन*

      

उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाअंतर्गत उस्मानाबाद येथील सहाय्यक आयुक्त समाज-कल्याण यांच्या अधिनस्त असलेल्या अनु.जाती व नौबोध्द घटकातील मुला मुलींच्या शासकीय निवासी शाळेतील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना सकाळचा नाष्टा,दुपारचे जेवण,सायंकाळचे जेवण इत्यादी तात्पुरत्या कालावधीसाठी भोजन पुरवठा करण्यासाठी इच्छुक भोजन पुरवठा धारकांनी पुढील बाबीं साठी एकत्रित दरपत्रके (बंद पाकीट)दि.9 डिसेंबर 2021 पर्यंत सादर करावीत,असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त बी.जी.अरवत यांनी केले आहे.
       सकाळचा नाष्टा,दुपारचे जेवण,सायंकाळचे जेवण इत्यादी भोजन पुरवठा-पुरवठा करण्याच्या साहित्यासाठी (अ.क्र.1) पुरवठा धारकाकडे अन्न व औषध प्रशासनाचे वैद्य प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. पुरवठा करावयाच्या साहित्याची यादी व इतर तपशिलसाठी सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण उस्मानाबाद यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.विहित मुदतीनंतर प्राप्त दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही,याची पुरवठा धारकांनी नोंद घ्यावी,असेही आवाहन श्री.अरवत यांनी केले आहे.
                                      
 
Top