Views*“चार पोलीस अधिकारी- अंमलदारांना पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह प्रदान.”*

उस्मानाबाद (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र पोलीस दलातील कर्तव्यादरम्यान उल्लेखनिय कामगीरी करणाऱ्या पोलीस अधिकारी- अंमलदारांना प्रती वर्षी ‘पोलीस महासंचालकांचे सन्मानचिन्ह’ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्यातर्फे जाहिर केले जाते.
   पोलीस विभागात सलग 15 वर्षे उत्तम सेवा केल्याबद्दल सन- 2020 चे सन्मानचिन्ह व प्रशस्तीपत्र उस्मानाबाद पोलीस दलातील 1)संजय सुबराव बाबर, पोलीस निरीक्षक, जिल्हा विशेष शाखा 2)शांताराम बबन वाघमोडे, राखीव पोलीस निरीक्षक, पोलीस मुख्यालय 3)इजहार अहमद शेख पोहेकॉ- 119, पो.ठा. येरमाळा 4)वाहेद गफुर मुल्ला पोहेकॉ- 305, पो.ठा. उस्मानाबाद (ग्रा.) यांना दि. 30.04.2021 रोजी जाहिर झाले होते. आज दि. 27 मे रोजी पोलीस अधीक्षक कार्यालयात मा. पोलीस अधीक्षक श्री राज तिलक रौशन यांच्या हस्ते नमूद चौघांना सन्मानचिन्ह प्रशस्तीपत्र देउन सन्मानीत करण्यात आले. यावेळी मा. अपर पोलीस अधीक्षक श्री. संदीप पालवे हे उपस्थीत होते. 


 

 


 
 
 

         

 
Top