Views


*उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आणखी  174-कोरोना पॉजिटीव्ह रुग्ण*
 

उस्मानाबाद:-(सैफोदीन काझी)

     गुरुवार ( दि. 30)रोजी  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्र उस्मानाबाद येथे 508 स्वाब पाठविण्यात आले होते त्यापैकी 503 रिपोर्ट्स जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद यांना प्राप्त झाले असून त्याचा संक्षिप्त अहवाल खालीलप्रमाणे आहे.  
508
* पाठवलेले स्वाब नमुने - 508
* प्राप्त रिपोर्ट्स - 503
* पॉझिटिव्ह - 174
* निगेटिव्ह - 250
* इनक्लुझिव्ह - 79
* प्रलंबित -05

तालुका निहाय संक्षिप्त माहिती  खालीलप्रमाणे आहे. 

🔹 उमरगा:- 47
🔹 तुळजापूर:- 35
🔹 कळंब:-21
🔹 वाशी:- 14
🔹 परंडा:- 06
🔹 उस्मानाबाद :- 49
🔹 लोहारा:- 02
 एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण:- 174

🔹जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण - 1163
🔹जिल्ह्यातील एकूण बरे होऊन घरी गेलेले रुग्ण - 514
🔹जिल्ह्यातील एकूण उपचाराखालील रुग्ण - 600
🔹जिल्ह्यातील एकूण मृत्यू - 49

वरील माहिती. दि  31/07/2020 रोजी दुपारी 02:00 वाजेपर्यंत ची आहे.
 
Top