Views


उस्मानाबाद जिल्ह्यातील आणखी  132-कोरोना पॉजिटीव्ह रुग्ण*-
 *एकूण रुग्ण* 991-
 *बरे झालेले रुग्ण* 482
*उपचाराखालील  रुग्ण* 461
 *एकूण मृत्यू* 48

उस्मानाबाद (सैफोदीन काझी)
   बुधवार ( दि. 29) रोजी  शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय औरंगाबाद व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ उपकेंद्र उस्मानाबाद येथे 466 स्वाब पाठविण्यात आले होते त्यापैकी 452 रिपोर्ट्स जिल्हा रुग्णालय उस्मानाबाद यांना प्राप्त झाले असून त्याचा संक्षिप्त अहवाल खालीलप्रमाणे आहे466

* पाठवलेले स्वाब नमुने - 466
* प्राप्त रिपोर्ट्स - 452
* पॉझिटिव्ह - 132
* निगेटिव्ह - 287
* इनक्लुझिव्ह - 32
* प्रलंबित -14

तालुका निहाय संक्षिप्त माहिती  खालीलप्रमाणे आहे. 

🔹 उमरगा:- 32
🔹 तुळजापूर:- 16
🔹 कळंब:- 03
🔹 वाशी:- 09
🔹 परंडा:- 02
🔹 उस्मानाबाद :- 67
🔹 लोहारा:- 01
 एकूण पॉझिटिव्ह रुग्ण:- 132

🔹जिल्ह्यातील एकूण रुग्ण - 991
🔹जिल्ह्यातील एकूण बरे होऊन घरी गेलेले रुग्ण - 482
🔹जिल्ह्यातील एकूण उपचाराखालील रुग्ण - 461
🔹जिल्ह्यातील एकूण मृत्यू - 48

वरील माहिती. दि  30/07/2020 रोजी दुपारी 02:00 वाजेपर्यंत ची आहे.
 
Top