Views


उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. उस्मानाबाद चे सर्व सभासद यांचे वतीने म्हणून मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (कोविड-19) मध्ये 51000/- रु धनादेश केला सपूर्द 


उस्मानाबाद:-(सैफोदीन काझी)

उस्मानाबाद जिल्हा पोलीस कर्मचारी सहकारी पत संस्था मर्या. उस्मानाबाद चे सर्व सभासद यांचे वतीने कोविड-19 साठी, महाराष्ट्र शासनास होणारे खर्चास थोडीशी मदत म्हणून मा. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी (कोविड-19) मध्ये 51000/- रु चा धनादेश जिल्हाधिकारी मा. श्रीमती दीपा मुंढे/मुधोळ मॅडम, यांच्या कडे सोमवार(दि.29) रोजी मा. श्री.राज तिलक रौशन साहेब, पोलीस अधीक्षक उस्मानाबाद, यांचे हस्ते  सुपूर्द केला. यावेळी मा. श्री. मोतीचंद राठोड साहेब, उप विभागीय पोलीस अधिकारी, उप विभाग उस्मानाबाद, मा.श्री. विशाल राजेश्वरकर चेअरमन, मा.श्री. सूर्यकांत आनंदे व्हा. चेअरमन, श्री. किरण डोके सचिव हे हजर होते.

 
Top