Views


              
*शेतक-यांनी रब्बी हंगामात पिकांसाठी*
*संयुक्त खतातून पिकांना योग्य मात्रेत खत द्यावेत*
 
            


उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी

जिल्हयात खरीप हंगामातील पिकांची काढणी पूर्ण झालेली असून रब्बी हंगामातील पिकांची पेरणी सुरु आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हरभरा, गहू पिके आहेत. रब्बी हंगामातील पिकांसाठी रासायनिक खते जिल्हयात उपलब्ध आहेत, परंतू ब-याच शेतक-यांचा कल हा डी.ए.पी खताच्या वापराकडे दिसून येतो, त्यामुळे बाजारात डीएपी खताची मागणी वाढलेली दिसते. उपलब्ध संयुक्त खतामधूनसुध्दा पिकांच्या शिफारशीप्रमाणे रासायनिक खतांची मात्रा देता येऊ शकते त्यामुळे शेतक-यांनी डीएपी खतांचा आग्रह न धरता संयुक्त खतातून पिकांना योग्य मात्रेत खंत द्यावेत असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी  यांनी केली आहे.
बाजारात 10:26:26 , 15:15:15 ,12:32:16 आणि 20:20:0:13 ही संयुक्त खते मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहेत, तसेच सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्युरेट ऑफ पोटॅश, 24:24:00 ही खते सुध्दा उपलब्ध्‍ आहेत त्यामुळे शेतक-यांनी रब्बी पेरणी करताना वरील संयुक्त खते द्यावीत.
हरभरा पीकांसाठी एकरी 10 किलो नत्र, 20 किलो स्फुरद, 12 किलो पालाश देण्यासाठी 10:26:26 हे खत 75 कि. वापरल्यास एकरी 1765 रुपये किंवा 15:15:15 हे खत 50 किलो अधिक सिंगल सुपर फॉस्फेट 50 किलो अधिक म्युरेट ऑफ पोटॅश 40 किलो वापरल्यास 2492 रुपये किंवा डीएपी 75 किलो अधिक म्युरेट ऑफ पोटॅश 25 किलो वापरल्यास 2320 रुपये खर्च येतो.
गहू (कोरडवाहू) पीकांला 40:20:0 एकरी मात्रा देण्यासाठी 20:20:0:13 हे खत 100 किलो अधिक 50 किलो युरियामधून दिल्यास एकरी 2766 रूपये तसेच बागायती वेळेवर गहू पेरण्यासाठी 40:20:20 ही मात्रा देण्यासाठी 10:26:26 हे खत 80 किलो अधिक युरिया 43 किलो  वापरल्यास एकरी 4940 रुपये खर्च येतो.
उशिरा पेरण्यात येणा-या गव्हासाठी एकरी 32:16:16 नत्र ,स्फुरद व पालाश देण्यासाठी 15:15:15 हे खत 100 किलो अधिक युरिया 40 किलो दिल्यास 2813 रूपये किंवा डीएपी 35 किलो अधिक म्युरेट ऑफ पोटॅश 80 किलो अधिक 35 किलो युरिया दिल्यास 2690 रुपये किंवा  20:20:0:13  हे खत 80 किलो अधिक म्युरेट ऑफ पोटॅश 80 किलो अधिक 50 किलो युरिया मधून दिल्यास एकरी 3850 रुपये खर्च येतो, यावरुन डीएपी खताऐवजी इतर संयुक्त खते वापरल्यास खर्चात बचत होते आणि शिफारशीप्रमाणे मात्रा सुध्दा देता येते, तेव्हा जिल्हयातील शेतकरी बांधवानी रब्बी हंगामात पिकासाठी डीएपी ऐवजी संयुक्त व इतर खतांचा वापर करावा असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे.

 
Top