Views


*जि.प.स्वसंपादीत उत्पन्नातील सेस अंतर्गत*
*दिव्यांग खेळाडूंना अर्थसहाय्य योजना*

उस्मानाबाद/प्रतिनिधी

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील दिव्यांग लाभार्थ्यांना जिल्हा परिषद स्वसंपादीत उत्पन्नातील पाच टक्के सेस अंतर्गत 2021-22 या आर्थिक वर्षाकरिता समाज कल्याण विभागामार्फत दिव्यांग खेळाडूंना अर्थसहाय्य देण्याबाबत योजना राबविण्यात येत आहे.
तरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील ज्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ घ्यावयाचा आहे, त्यांनी विहीत नमुन्यातील परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद उस्मानाबाद यांच्याकडे दि. 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत पाठवून द्यावेत,असे आवाहन जि.प.चे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

 
Top