Views


*उस्मानाबाद येथे 15 नोव्हेंबरला* 
*जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन*

उस्मानाबाद/प्रतिनिधी


 महिलाच्या प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक होण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय महिला लोकशाही दिन दि.15 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता आयोजन करण्यात आलेले आहे.
 समस्याग्रस्त व पिडीत महिलांना त्यांचे प्रश्न माडण्यासाठी व्यासपीठ मिळाले आणि महिलांचे तक्रारीचे शासकीय यंत्रणेकडून तात्काळ सोडवणूक होण्यासाठी महिला लोकशाही दिन जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दर महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी आयोजित केला जातो
 या महिला लोकशाही दिनामध्ये तक्रार सादर करताना ती वैयक्तीक स्वरूपाची असावी.न्यायप्रविष्ठा प्रकरणे, सेवा विषयक/आस्थापना विषयक प्रकरणे व अपूर्ण अर्धवट माहिती असेलेले अर्ज सादर करता येणार नाहीत.
 हा महिला लोकशाही दिन दि.15 नोव्हेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय, सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. गरजू महिलांनी याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस.व्ही.अकुश यांनी केले आहे.

 
Top