Views

*राष्ट्रीय इंडिअन मिलिटरी कॉलेज डेहराडून प्रवेशपात्रता परीक्षेकरिता*
*आवेदनपत्र दाखल करण्यास 15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत मुदतवाढ*


उस्मानाबाद/प्रतिनिधी

    महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या “राष्ट्रीय इंडिअन मिलिटरी,डेहराडून प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक 18 डिसेंबर 2021” करिता देशातील आणि राज्यातील कोविड-19 ची सद्यस्थिती लक्षात घेता मुलांसाठी आणि मुलींसाठी आवेदनपत्र (फॉर्म) स्वीकारण्याच्या अंतीम मुदतीत डेहराडून येथील मा.कमांडंट राष्ट्रीय इंडिअन मिलिटरी यांनी पुढीलप्रमाणे बदल केलेला आहे.
 आवेदनपत्र (फॉर्म) स्वीकृती पूर्वीची अंतीम दिनांक मुलांसाठी 30 ऑक्टोबर 2021 आणि मुलींसाठी 15 नोव्हेंबर 2021 होती. आता त्यास मुदत वाढ देऊन मुलांसाठी आणि‍ मुलींसाठी सुधारित दिनांक 15 नोव्हेंबर 2021 करण्यात आली आहे.
 वरील बदल लक्षात घेऊन “राष्ट्रीय इंडिअन मिलिटरी,डेहराडून प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक 18 डिसेंबर 2021” करिता मुलांनी आणि मुलींनी परीक्षेचे आवेदनपत्र (फॉर्म) *मा.आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे,17,डॉ.आंबेडकर मार्ग, लाल देवळाजवळ, पुणे-411001* या पत्त्यावर दिनांक 15 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत पोहचतील याची काळजी घेऊन स्पीड पोस्टाने पाठवून द्यावेत किंवा समक्ष जमा करावेत. दिनांक 15 नोव्हेंबर 2021 नंतर उशीराने प्राप्त झालेले आवेदनपत्र (फॉर्म) कोणत्याही परिस्थितीमध्ये स्वीकारले जाणार नाहीत. असे जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) डॉ.अरविंद मोहरे यांनी कळविले आहे. 
Top