Views
जिल्हाधिकारी मुधोळ-मुंडे यांनी बांधली वृक्षाला राखी

उस्मानाबाद :-(सैफोदीन काझी) 
   आज सोमवार(दि.03) राखी पौर्णिमा सण म्हणजे बहीण भावाचे नाते रेशीम धाग्याच्या माध्यमातून घट्ट करणारा आहे. मात्र जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ - मुंडे यांनी संत तुकाराम महाराज यांच्या वृक्षवल्ली आम्हां सोयीरे या अभंगाचे अनुकरण करीत वृक्षाला राखी बांधून आपले वृक्ष व निसर्ग प्रेम व्यक्त केले आहे.
 
Top