Views


उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील नाळीवाडगाव येथील दोन रूग्ण कोरोना पाॅझिटिव्ह आढळले.

उस्मानाबाद:-(सैफोदिन काझी)

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील भूम तालुक्यातील नाळीवाडगाव येथील दोन रूग्ण पाॅझिटिव्ह आढळले. तेही पुर्वीच्या पाॅझिटिव्ह पेशंटच्या संपर्कातील आहेत.
आज दि. 26/6/2020.रोजी सामान्य रुग्णालय उस्मानाबाद येथून 81 swab तपासणी साठी विलासराव देशमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय लातूर येथे पाठविण्यात आले होते, सर्व रिपोर्ट्स प्राप्त झाले असून दोन  पॉसिटीव्ह, दोन   inconclusive व 77 नेगेटिव्ह असा आहे. 
पॉसिटीव्ह पेशंट ची माहिती 
दोन्ही पेशंट नाळीवाडगाव ता. भूम येथील असून ते पूर्वीच्या पॉसिटीव्ह पेशंट च्या संपर्कातील आहेत. 
आजच्या रिपोर्ट मध्ये बाहेरगावी असलेले दोन पेशंट समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 
आज बाहेर जिल्ह्यात पॉजिटीव्ह आलेले व तेथेच उपचार घेत असलेले दोन रुग्ण जिल्हात समाविष्ट झाले आहेत. 
1.गिरवली ता. भूम. चा पेशंट (अंबाजोगाई येथे )
2.Etkal ता. तुळजापूर.चा पेशंट  (सोलापूर येथे ). 
जिल्यात असलेले 37 उपचाराखालील रुग्ण. 
सा. रु. उस्मानाबाद -4.
उप. जी. रु. तुळजापूर -20.
कळंब ccc-08.
सोलापूर -03.
उप. जी. रु. निलंगा -01.
शा. वै. म. अंबाजोगाई -01.


Total cases 198.
Discharge    152.
Death               09.
Active patients 37.
 
Top