Views*महाडीबीटी पोर्टल योजना अर्ज एक योजना अनेक महाडीबीटी पोर्टल बियाणे या घटकांसाठी शेतकऱ्यांचे अर्ज घेण्यास सुरुवात -- तालुका कृषी अधिकारी मिलिंद बिडबाग*

उस्मानाबाद/इकबाल मुल्ला

महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी योजना या सदराखाली शेतकऱ्यांच्या सोयीकरिता सर्व योजनांचा लाभ एकाच अर्जाद्वारे देण्याच्या दृष्टीने अर्ज करण्यापासून ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी शेती निगडित विविध बाबींकरिता अर्ज करावयाचा आहे. राज्य शासनाच्या महाडीबीटी पोर्टल वर शेतकरी योजना या शेती अंतर्गत बियाणे या घटकाचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधे अंतर्गत लाभार्थींना राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान या योजनेतील सोयाबीन, भात, तूर, मूग, उडीद, मका, बाजरी, इत्यादी अनुदानावर बियाणे उपलब्ध होणार असून 15 मे 2021 पर्यंत शेतकऱ्यांनी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. महाडीबीटी पोर्टल चे https:// mahadbtmahail. gov.in हे संकेत स्थळ आहे. या संकेत स्थळावरील शेतकरी योजना हा पर्याय निवडावा. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल, संगणक, लॅपटॉप, टॅबलेट, सामुदायिक सेवा केन्द्र CSC, ग्रामपंचायतीतील संग्राम केंद्र, इत्यादी माध्यमातून उक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतील. वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून नोंदणी करु इच्छिणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांचा आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची नोंदणी करावी व सदर नोंदणी क्रमांक महाडीबीटी पोर्टल मध्ये नमूद करून त्यांना योजना साठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरित करण्यापूर्वी महाडीबीटी पोर्टल मध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करून प्रमाणित करून घ्यावा लागेल, त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही. सदर कामासाठी लोहारा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या सामुहीक सेवा केंद्राची मदत घेऊ शकता तसेच यामध्ये कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास helpdeskdbtfarmer @gmail.com या ई -- मेलवर किंवा 020 -- 25511479 या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन लोहारा तालुका कृषी अधिकारी मिलिंद बिडबाग यांनी केले आहे.
 
Top